ÚvodPoistenie osôbPoistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

V bežnom živote sa stane množstvo situácií, keď niekomu inému môžete svojou nepozornosťou alebo z nedbanlivosti  spôsobiť škodu. Škoda inému však môže vzniknúť aj bez vašej priamej účasti a napriek tomu vám vzniká zodpovednosť uhradiť ju. Konár zo stromu na vašom pozemku, prasknutá hadica od práčky, spadnutá škridla z vašej strechy alebo váš pes pod kolesami auta môžu byť príčinou vzniku škody v stovkách tisíc aj miliónoch EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu vám zaistí ochranu pred takýmito nárokmi, a to vrátane nákladov na právnu obhajobu v prípadnom súdnom konaní. Poistenie zodpovednosti býva spravidla dohodnuté spolu s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti, niektoré druhy poistenia je však potrebné uzavrieť samostatne.

Zodpovednosť z domácnosti

Zodpovednosť z prevádzky domácnosti je základným druhom poistenia zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Vzťahuje sa zvyčajne na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pokrýva najčastejšie situácie, z ktorých vám môže vzniknúť zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Neopatrná jazda vašich detí na bicykli alebo vaša nepozornosť a následná zrážka s lyžiarom na zjazdovke v Rakúsku môžu byť príčinou značnej škody na zdraví iných osôb. Preto treba voliť dostatočne vysoké limity poistenia zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežného života sa zvyčajne dohoduje súčasne s poistením vybavenia domácnosti. Špecialisti na poistenie občanov v INSIA vám odpovedia na vaše otázky k tomuto poisteniu a pomôžu vám vybrať vhodné limity poistného plnenia. Zavolajte alebo navštívte niektorú z mnohých kancelárií INSIA a nechajte si zdarma prekontrolovať vaše poistenie zodpovednosti.

Zodpovednosť z nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete v prípade, že vlastníte akúkoľvek nehnuteľnosť, teda nielen dom, ale napríklad len chatu či parcelu. Vlastník nehnuteľnosti totiž často zodpovedá za škodu, ktorú utrpí niekto iný v súvislosti s touto nehnuteľnosťou.

Najčastejšie sa toto poistenie dohoduje ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, zvyčajne však na pomerne nízke sumy. Odporúčame vám preto preveriť, či sa vaše súčasné poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody tohto typu a či je limit dostatočný. Staršie poistky bývajú uzavreté na veľmi nízke sumy a súdy v dnešnej dobe priznávajú poškodeným oveľa vyššie odškodnenie ako predtým. Kontaktuje niektorú z našich kancelárií a nechajte si zdarma vykonať kontrolu vášho poistenia zodpovednosti.

Zodpovednosť voči zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi býva hovorovo označované ako tzv. „poistka na blbosť“. Patrí však medzi často dojednávané poistenia u zamestnancov, pretože ich môže významne uchrániť pred často dosť vysokou náhradou škody, ktorá vznikne ich zavinením zamestnávateľovi. Podľa súčasných predpisov zodpovedá zamestnanec za škodu až do výšky 4-násobku priemerného platu.

Veľmi často si toto poistenie uzatvárajú vodiči firemných áut, skladníci alebo iné profesie, ktoré môžu ľahko spôsobiť škodu na veci. Užitočné je toto poistenie však aj pre kancelárske profesie, kde môže vzniknúť finančná škoda, napr. pri zlom výpočte daňovej povinnosti, chybne zadanej objednávke a pod. Poistenie možno dohodnúť aj pre pracovníkov verejnej a štátnej správy.

Podmienky poisťovní sa u tohto poistenia často menia, hlavne kvôli značnému množstvu škôd. Veľmi rozdielne sú ceny poistenia a aj spoluúčasti. Pre dohodnutie nového poistenia alebo kontrolu vašej súčasnej poistky prosím navštívte alebo kontaktujte niektorú z mnohých kancelárií INSIA.

Zodpovednosť z prevádzky plavidla

Rovnako ako je na ceste povinné zmluvné poistenie, existuje aj na vode zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Poistenie je povinné a rozhodne sa oplatí. Ak máte motorový čln, vodný skúter alebo plachetnicu podliehajúcu evidencii štátnej plavebnej správy, je potrebné uzavrieť špeciálne pripoistenie alebo samostatnú poistku.

Škoda spôsobená malým plavidlom alebo napríklad windsurfingom sa zahŕňa do poistenia všeobecnej zodpovednosti z prevádzky domácnosti. Ak potrebujete uzavrieť poistenie zodpovednosti z prevádzky plavidla, spojte sa s našimi špecialistami na poistenie občanov v najbližšej kancelárii INSIA.