ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

Firmu sme založili v roku 2008 spolu so spoločníkmi na základe silnej potreby prinášať klientom na finančnom trhu finančné služby s vyššou pridanou hodnotou akú trh na Slovensku ponúka. Vo firme sme zaviedli inovatívne služby ako monitoring zmluvy, poistná udalosť od a po z a mnoho ďalších drobností pri sprostredkovaní poistenia, úveru či kúpy nehnuteľností, ktorými napĺňame ciele našich klientov. Vieme reagovať na akúkoľvek ich potrebu a ich problém je výzvou pre nás nájsť optimálne riešenie v akejkoľvek životnej situácii.

Naša práca je našim poslaním a sme pri Vás nielen pri podpise zmluvy ale aj pri poistnej udalosti. Výzvou v roku 2019 bude rozbehnúť pre firemných klientov úplne novú službu v podobe preplatenia ich faktúry s 24hodinovou splatnosťou ako alternatívu ku kontokorentu v ich banke a už teraz sa máte na čo tešiť :) pretože rýchly cashflow pri správnom riadení vytvára priestor pre obrovský rast. ,,Insia Solutions s.r.o. 10 rokov riešení všedných dní... spolu s Vami a pre Vás... ,,

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
Insia Solutions s.r.o.
Sídlo: Jasuschova 8, 040 23 Košice
IČO: 44005911
Kancelária: Zimná 2, 040 01, Košice
Register NBS pod registračným číslom: 127035
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13. 10. 2010
Prijímanie vkladov od: 13. 10. 2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13. 10. 2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13. 10. 2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15. 07. 2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.